GMT+7

cách mạng công nghiệp 4.0

Phát triển kinh tế số là nhiệm vụ cấp thiết
Cập nhật ngày 29/06/2018

Kinh tế số được xác định có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, tạo ra bước đột phá cho mỗi quốc gia trong trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Để phát triển kinh tế số, vừa qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với Diễn đàn kinh tế Thế giới tổ chức hội thảo Định hướng phát triển kinh tế số cho Việt Nam.
Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chiến lược, kế hoạch hành động cách mạng công nghiệp 4.0
Cập nhật ngày 17/08/2018

Ngày 16/8/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban kinh tế Trung ương và Chương trình Phát triển Liên hiệp Quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chiến lược, kế hoạch hành động cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0). Đây là cơ hội để đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc chuẩn bị Chiến lược CMCN 4.0 và xác định các yếu tố chính để góp phần chuẩn bị Nghị quyết của Bộ Chính trị về CMCN 4.0.


Ngành dệt may: Đổi mới để tăng trưởng
Cập nhật ngày 24/08/2018

XK dệt may vẫn dựa trên sản xuất gia công với nòng cốt nhân công giá rẻ, tuy nhiên, đây không còn là lợi thế của ngành khi Cách mạng công nghiệp 4.0 với công nghệ tự động hóa cao đang tạo ra một trào lưu sản xuất mới.