GMT+7

cải cách hành chính

Kỷ cương hành chính là nền tảng
Cập nhật ngày 25/01/2018

Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, TP Hà Nội đã tạo được sự thay đổi tích cực trong tư duy, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, mang lại sự hài lòng cho tổ chức, công dân. Đây là nền tảng vững chắc để toàn thành phố bước vào thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018" với tinh thần, việc gì có thể làm được tốt hơn cho người dân thì cố gắng thực hiện.Thị trường lao động việc làm: Chuyển biến tích cực nhờ chính sách cải cách, đổi mới
Cập nhật ngày 03/10/2018

Tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018, Tổng cục Thống kê cho biết, tình hình lao động việc làm có nhiều chuyển biến tích cực nhờ chính sách cải cách hành chính tiếp tục phát huy hiệu quả và tác động tích cực từ những hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia ký kết..