GMT+7

Châu Á

Kinh tế Trung Quốc còn quá yếu để mở cửa đón cạnh tranh nước ngoài?

Ít người tin rằng kinh tế Trung Quốc hiện đang có vấn đề bởi các con số công bố quá đẹp để tin vào điều đó. Mỹ yêu cầu Trung Quốc mở cửa chấp nhận cạnh tranh từ nước ngoài tăng cao hoặc phải chấp nhận những mục tiêu đầy khó khăn về việc tăng nhập khẩu, bỏ qua những mặt yếu của kinh tế nước này.