GMT+7

Châu Á
Ông vua dầu mỏ Trung Đông và “cái bẫy” giá dầu

Nếu giảm sản lượng để giữ giá dầu cao, Saudi Arabia có nguồn thu nhưng lại để mất thị phần xuất khẩu dầu. Ngược lại, nếu giá dầu thấp, quốc gia này có thể giữ thị phần nhưng nguồn thu lại giảm.


Đảng Cộng sản Trung Quốc mở rộng quyền lực

Theo dự thảo luật mới, Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc (NSC) sẽ chịu trách nhiệm giám sát tất cả các công chức Nhà nước, thay vì chỉ chú trọng vào các đảng viên như trước đây, và hoạt động độc lập với bộ máy tư pháp cũng như các cơ quan Nhà nước hiện hành.