GMT+7

Châu ÁChâu lục năng động

Châu Á vẫn là khu vực năng động nhất về kinh tế và là động lực chính cho tăng trưởng toàn cầu trong gần một thập kỷ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Nhận định này đang tiếp tục được khẳng định qua những kết quả đầy lạc quan từ các nền kinh tế trong khu vực.