GMT+7

Diễn đàn khoa học "Việc làm, tiền lương và năng suất lao động ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"

Thời gian: 8-12h, thứ Tư, ngày 31 tháng 10 năm 2018

Địa điểm: Hội trường lớn - Grand Ballroom, Khách sạn Bảo Sơn

Số 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Xem chi tiết Chương trình Diễn đàn khoa học "Việc làm, tiền lương và năng suất lao động ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"  tại đây


Tags:
Tin khác

Bình luận

   

 

 

 

 

X
Nhấn vào để bình chọn