GMT+7

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động: Phải ký quỹ 3 tỉ đồng

(TDB) - Đây là đề xuất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động nhằm chấn chỉnh thực trạng bát nháo trong lĩnh vực cho thuê lao động.

doanh nghiep cho thue lai lao dong phai ky quy 3 ti dong

Theo đó, khi xây dựng dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật Lao động về hoạt động cho thuê lại lao động, ký quỹ và danh mục công việc được cho thuê lại lao động, Bộ Lao động- Thương binh và xã hội đề xuất các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động phải thực hiện ký quỹ 3 tỉ đồng tại ngân hàng thương mại thay vì 2 tỷ đồng như trước đây.

Số tiền này được sử dụng để thanh toán tiền lương, bồi thường cho người lao động thuê lại nếu bị vi phạm hợp đồng hoặc bị thiệt hại do DN cho thuê lại gây ra. Số tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động chỉ được rút trong các trường hợp sau: Doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động không đủ khả năng trả lương cho người lao động thuê lại sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đến thời hạn trả lương; doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động không đủ khả năng bồi thường hoặc không bồi thường cho người lao động theo quy định tại khoản 1 của Điều 16 nghị định này trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định của thanh tra lao động; doanh nghiệp không đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc theo Luật BHXH 3 tháng liên tục.

Ngoài đề xuất về ký quỹ, dự thảo nghị định cũng nêu rõ các trường hợp không được cho thuê lại lao động, gồm: Doanh nghiệp đang xảy ra tranh chấp lao động, đình công hoặc để thay thế người lao động đang trong thời gian thực hiện quyền đình công, giải quyết tranh chấp lao động; doanh nghiệp cho thuê không thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động thuê lại với bên thuê lại lao động; thay thế người lao động bị cho thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp hoặc vì lý do kinh tế; cho thuê lao động để làm các công việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và xã hội và Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, trừ trường hợp người lao động đó đã sinh sống tại khu vực trên từ đủ 3 năm trở lên.

Ngọc Tú

Theo: laodongthudo.vn

Tin khác

Bình luận

   

 

 

 

 

X
Nhấn vào để bình chọn