GMT+7

Tin tức


Khởi nghiệp trong trường học: Rào cản kinh phí

Câu chuyện khởi nghiệp sớm không còn quá xa lạ với nhiều sinh viên, nhất là từ khi Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 30-10-2017, được triển khai. Hơn một năm qua, tinh thần khởi nghiệp đã được xới xáo không chỉ ở trường đại học mà còn cả ở trường phổ thông, song từ ý tưởng đến hiện thực là một chặng đường dài với nhiều rào cản, rõ nhất là vấn đề kinh phí.Thu hút vốn đầu tư nước ngoài - tiếp đà tăng trưởng

2018 được dự báo là một năm thành công trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tính đến đầu tháng 12, Việt Nam đã thu hút được gần 31 tỷ USD. Đặc biệt, đang có một số dấu hiệu hé mở hoạt động này sẽ tiếp đà tăng trưởng trong năm 2019...