GMT+7

Đưa Nghị quyết 19 vào cuộc sống

(TDB) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Mục tiêu của Nghị quyết là tập trung cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh để năm 2018 tăng thêm từ 8-18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới; trong đó cải thiện mạnh mẽ các chỉ số hiện đang bị xếp hạng thấp. Cụ thể, khởi sự kinh doanh tăng thêm ít nhất 40 bậc; giải quyết tranh chấp hợp đồng tăng thêm 10 bậc; giải quyết phá sản doanh nghiệp tăng thêm 10 bậc.

Hoàn thành việc bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư, kinh doanh; kiến nghị bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư;  xóa bỏ căn bản tình trạng một mặt hàng chịu quản lý, kiểm tra chuyên ngành của nhiều hơn một cơ quan; giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 25 - 27% hiện nay xuống còn dưới 10%.

Mặc dù được ban hành có phần muộn hơn so với dự định ban đầu nhưng Nghị quyết 19-2018  của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đã lập tức yêu cầu các bộ, ngành xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, hoàn thành trước ngày 31/5/2018, trong đó xác định cụ thể mục tiêu, các nhiệm vụ phải thực hiện, các văn bản pháp luật phải bổ sung, sửa đổi, thời hạn hoàn thành và đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm, cách thức giám sát, đánh giá. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng được yêu cầu xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP, hoàn thành trước ngày 31/5/2018, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện các chỉ số khởi sự kinh doanh, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, tiếp cận điện năng, đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản, nộp thuế và bảo hiểm xã hội theo thông lệ quốc tế.

Điểm nhấn của Nghị quyết 19 năm 2018 là Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành hoàn thành việc bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh thuộc các ngành nghề kinh doanh có điều kiện ngay  trong năm 2018. Đối chiếu yêu cầu này từ thực tế có thể thấy, hiện nay tốc độ thực hiện còn khá chậm, bởi hiện chỉ có Bộ Công Thương ban hành được phương án tổng thể về cắt giảm và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong khi các bộ, ngành khác vẫn đang trong quá trình thực hiện hay thậm chí còn đang đề xuất.

 Bình luận về thực tế này, một số chuyên gia cho rằng, yêu cầu cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh nêu trong Nghị quyết 19-2018 của Chính phủ cho thấy vị trí quan trọng của công tác hoàn thiện môi trường pháp luật. Bởi như TS Nguyễn Đình Cung- Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư nhận xét, Chính phủ dù muốn cải cách cũng chưa chắc đã được, vì phụ thuộc vào luật, mà “chất lượng luật hiện nay là đáng lo ngại”, ông Cung thẳng thắn nói.

Biểu hiện cụ thể của điều này là kết quả rà soát những phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh mà nhiều bộ, ngành đề xuất cho thấy, nhiều điều kiện kinh doanh  của nhiều bộ, ngành đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa chưa thực chất, tức là vẫn còn tình trạng gộp nhiều điều kiện kinh doanh trong một điều kiện kinh doanh hay chỉ là thao tác gạch một vài từ, cụm từ trong điều kiện kinh doanh.

Các chuyện gia cho rằng giám sát việc thực hiện yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh  không chỉ ở số lượng mà phải ở cả chất lượng thì mới thực sự tạo điều kiện thuận lợi và giảm chi phí gia nhập thị trường của doanh nghiệp. Giải pháp ở đây như ông Đậu Anh Tuấn- Trưởng Ban pháp chế của Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam đề xuất nhằm tránh tình trạng đối phó, không thực chất là đề nghị các bộ trưởng không giao cho các vụ, cục đang thực hiện nhiệm vụ cấp phép lại là cơ quan chủ trì soạn thảo phương án hay chủ trì soạn thảo các nghị định, thông tư cải cách cấp phép này. Ông Đậu Anh Tuấn cũng đề xuất, cần tăng cường đẩy mạnh giám sát việc cắt giảm điều kiện kinh doanh sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết 19.

Quang Lộc

Theo: Báo Công Thương Điện tử


 

 

Tags:
Tin khác

Bình luận

   

 

 

 

 

X
Nhấn vào để bình chọn