GMT+7

Giải quyết dứt điểm vụ việc chứ không phải hết thẩm quyền

(TDB)- Đó là ý kiến của Phó Chánh Thanh tra TP Hải Phòng Vũ Minh Tuân trong Hội thảo khoa học lần thứ 5 về thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện.

  Giải quyết dứt điểm vụ việc chứ không phải hết thẩm quyền

  Phó Chánh Thanh tra Vũ Minh Tuân phát biểu

  Phó Chánh Thanh tra TP Vũ Minh Tuân cho biết, Ban Chủ nhiệm đề tài đã tiến hành điều tra khảo sát 214 cán bộ, cá nhân, đang tham gia hoạt động tham mưu, xác minh, giải quyết, khiếu nại, tố cáo tại các phòng tài nguyên môi trường, ban tiếp dân, thanh tra, các quận, huyện, sở, ngành trên địa bàn TP.

  Qua đó, đã đưa ra đề xuất với UBND TP ban hành 6 giải pháp: Nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện các văn bản của TP về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao năng lực, trình độ công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao cơ sở vật chất, chế độ chính sách cho công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nhận thức của người dân về pháp luật tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải pháp nâng cao sự chỉ đạo của TP, sự phối hợp giữa các quận, huyện và các sở, ngành, các phòng, ban của quận, huyện trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  Tại hội thảo, các chuyên gia đều đồng tình các giải pháp của Ban Chủ nhiệm đề tài đã đánh giá đúng thực trạng triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và TP về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực trạng tổ chức bộ máy và tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện; thực trạng năng lực, trình độ công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực trạng cơ sở vật chất, chế độ chính sách cho công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nhận thức của người dân về pháp luật tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực trạng sự chỉ đạo của thành phố, sự phối hợp giữa các quận, huyện và các sở, ngành, các phòng, ban của quận, huyện trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo...

  Theo Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đặng Bá Cường, đánh giá thực trạng công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện rất quan trọng, đưa thêm nguyên nhân tại sao công dân lại làm đơn khiếu nại, tố cáo phải gửi đơn đến người cao nhất địa phương, đòi quyền lợi mới yên tâm do có phải lòng tin của người dân đối với các cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo rất thấp, hay do người dân bị các đối tượng cực đoan kích động.

  Tâm lý người dân đi khiếu kiện “càng kiện càng được quyền lợi” phải chăng là tiền lệ xấu? Người dân chưa đồng tình cách giải quyết do cán bộ cơ sở làm chưa đúng theo quy định của pháp luật hay do quy định của pháp luật chưa được người dân đồng tình, ủng hộ, cần nêu rõ nội dung này trong giải pháp, đề xuất với TP.

  “Cán bộ giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa giải quyết theo quy định pháp luật cũng như người dân lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo, gây rối trật tự công cộng cần có chế tài xử lý cụ thể, tránh tình trạng người dân bị các đối tượng xấu lợi dụng, cán bộ vô cảm giải quyết không theo quy định của pháp luật”, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Bá Cường nhấn mạnh.

  Kim Thành

  Theo: Thanhtra.com.vn

  Tags:
  Tin khác

  Bình luận