GMT+7

hối lộ

Ngành Giáo dục Nam Phi có khiếu nại tham nhũng cao nhất
Cập nhật ngày 10/08/2018

Nội dung khiếu nại đa dạng, từ tham ô quỹ trường học cho tới các giáo viên gạ gẫm tình dục từ học viên để đổi lấy điểm số. Theo một báo cáo của cơ quan giám sát tham nhũng Corruption Watch (CW), ngành Giáo dục Nam Phi đang có xu hướng gia tăng tham nhũng.