GMT+7

Kiều bào đầu tư gần 3.000 dự án với số vốn gần 4 tỷ USD

(TDB) - Bên lề Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, ông Lương Thanh Nghị cho biết, tính đến hiện tại có gần 3.000 dự án với tổng số vốn gần 4 tỷ USD được đầu tư ở 45 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Những dự án đó đã mang lại giá trị kinh tế lớn, tạo công ăn việc làm cho người dân trong nước, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước.

Bên cạnh đó, lượng kiều hối cũng có xu hướng gia tăng. Trong hai năm 2016 và 2017, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, kiều hối của người Việt Nam ở nước ngoài gửi về đạt tổng cộng khoảng 25 tỷ USD. Đặc biệt, khoảng 60% kiều hối gửi về được đầu tư vào sản xuất kinh doanh, đóng góp rất lớn vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Một trong những trọng tâm của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài là thu hút sự đóng góp của các bạn trẻ người Việt ở nước ngoài. Hiện nay, có khoảng 130.000 sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại nước ngoài, là nguồn nhân lực quý báu trong tương lai. Vừa qua, Ủy ban đã tổ chức một số hoạt động gặp gỡ và kết nối xây dựng một mạng lưới kiều bào trẻ về nước lập nghiệp.

Ông Lương Thanh Nghị hy vọng trong thời gian tới, đây sẽ là một lực lượng nhân lực rất quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam.

Phương Hạnh

Theo: nongnghiep.vn

Tags:
Tin khác

Bình luận

   

 

 

 

 

X
Nhấn vào để bình chọn