GMT+7

lao động giản đơn

Người lao động không trình độ sẽ làm gì trong Cách mạng 4.0?
Cập nhật ngày 31/10/2018

Sáng 31/10, tại Diễn đàn Khoa học Việc làm, tiền lương và năng suất lao động ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) do Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, TS. Nguyễn Văn Thuật đã đặt ra một bài toán có thể gọi là "ngược", khi thay vì đưa ra các yêu cầu, tiêu chuẩn, giải pháp cho lao động Việt Nam trong cuộc CMCN 4.0, vị chuyên gia này đã đưa ra vấn đề ở một góc cạnh khác, đó là vị thế và cầu lao động giản đơn ở thị trường Việt Nam trong thời đại mới này. 


Bàn về vị thế và cầu lao động giản đơn ở nước ta trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0
Cập nhật ngày 01/11/2018

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định vị thế và cầu lao động giản đơn ở nước ta trong thời đại cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vị thế của lao động giản đơn trong một số ngành, lĩnh vực dịch vụ ngày càng được khẳng định về chất nhưng cầu loại hình lao động này nói chung ngày càng giảm mạnh tạo nên bức tranh lao động tự do, lao động trong khu vực phi kết cấu ngày càng lớn nếu chúng ta không có giải pháp đột phá và mang tầm chiến lược.