GMT+7

Lao động

Tìm cách thức và cơ chế tiền lương cho Việt Nam

Nhiều chuyên gia kinh tế, lao động-công đoàn hay đại diện hiệp hội doanh nghiệp đều cho rằng Đảng, Nhà nước cần nhanh chóng chuẩn bị cho việc cải cách chính sách tiền lương trong thời gian tới nhằm tạo ra động lực tăng năng suất lao động và sự tăng trưởng của kinh tế-xã hội đất nước.
Cầu lao động đến từ khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước

Nhận định này được đưa ra tại hội thảo khoa học quốc gia “Xu thế phát triển của lao động trong các loại hình doanh nghiệp Việt Nam” do Viện Công nhân và công đoàn (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) cùng Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch và đầu tư) tổ chức tại Hà Nội ngày 14/9/2017.

 


Tăng cường tự chủ về tiền lương cho khối DNNN

Chiều 25/11, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ  đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã khảo sát tại Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương.