GMT+7

Lao độngKhoảng trống về kiến thức an toàn lao động

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 1 triệu lao động trẻ bước vào thị trường lao động. Họ chính là chủ nhân tương lai của đất nước, song đang phải đối mặt những thách thức mất an toàn trong lao động như: Điều kiện làm việc, thiếu kỹ năng và kiến thức, cũng như chưa có tiếng nói về vấn đề an toàn vệ sinh lao động.


Việc làm cho lao động khuyết tật - Còn nhiều rào cản

Ở nước ta hiện nay, lực lượng lao động khuyết tật chiếm tỷ lệ không nhỏ. Hỗ trợ giải quyết việc làm cho người khuyết tật vừa giúp nhóm lao động này tự tin vượt lên hoàn cảnh, hòa nhập cộng đồng, vừa góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, lao động khuyết tật vẫn gặp nhiều rào cản trong quá trình tiếp cận cơ hội việc làm.Cần giáo dục về ATVSLĐ từ cơ sở đào tạo nghề

Để thực hiện tốt ATVSLĐ cần có sự chuẩn bị từ rất sớm, nên bắt đầu từ môi trường gia đình và cộng đồng. Để giúp người trẻ nhận thức được các rủi ro và có khả năng tự bảo vệ mình cần có sự giáo dục ngay từ trường học, thông qua các chương trình đào tạo nghề và tập nghề.


Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội: Quyền và lợi ích của NLĐ được đảm bảo lâu dài và bền vững

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chương trình hành động số 32-Ctr/TU “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, đội ngũ CNLĐ thành phố Hà Nội đã phát triển nhanh chóng, không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, đời sống CBCNVCLĐ cũng được đảm bảo lâu dài và bền vững.Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/7/2018

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ ngày 1/7/2018, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2018 đối với 8 đối tượng.


Thiết thực các hoạt động chăm lo cho lao động nữ

Phần lớn lao động nữ (LĐN) đang làm việc tại các Khu Công nghiệp - Chế xuất (KCN - CX) Hà Nội là những lao động nhập cư nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Để giúp LĐN nhập cư giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, tổ chức công đoàn và Hội phụ nữ đã có nhiều hoạt động, mô hình thiết thực nhằm hỗ trợ LĐN.


CPTPP: Người lao động thêm nhiều lợi ích

“Với 11 quốc gia, thị trường hơn 500 triệu dân, Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ có tác động không nhỏ đến vấn đề lao động của các nước, trong đó có Việt Nam.” – Chia sẻ của Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Việt Nam - Chang-Hee Lee.


Cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội: Cần mạnh mẽ và toàn diện Bài 3: Bảo đảm đời sống người có công

Những năm gần đây, chính sách ưu đãi người có công liên tục được bổ sung, hoàn thiện, góp phần bảo đảm cho người có công và gia đình họ có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của xã hội. Việc cải cách chính sách ưu đãi người có công cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra, nhưng thực tế lại xuất hiện những vấn đề mới, nhiệm vụ mới cần quan tâm giải quyết.Giới trẻ dịch chuyển xã hội để tăng cơ hội việc làm, thu nhập

Dịch chuyển xã hội và bất bình đẳng có mối liên hệ mật thiết. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi tọa đàm chia sẻ báo cáo Nghiên cứu “Dịch chuyển xã hội và bình đẳng cơ hội tại Việt Nam: Xu hướng và các yếu tố tác động” do Oxfam tổ chức ngày 29/2 tại Hà Nội.


Thiết kế lại toàn bộ hệ thống thang, bảng lương

Đề án được nghiên cứu toàn diện, cả về hệ thống bảng lương, về sắp xếp lại các chế độ phụ cấp... Về cơ chế lần này sẽ có nhiều điểm mới, phân cấp phân quyền cho các bộ, ngành, địa phương, Đề án cũng sẽ tính toán lại việc trả lương cán bộ, công chức, viên chức gắn với hiệu quả công việc