GMT+7

Lao động

Lao động nữ trong khu vực phi chính thức dễ bị tổn thương

7,8 triệu lao động nữ đang làm việc trong khu vực phi chính thức với điều kiện lao động không đảm bảo. Tỉ lệ lao động nữ trong khu vực phi chính thức phải làm công việc dễ bị tổn thương lên tới 59,6%, cao hơn nhiều so với mức 31,8% của lao động nam trong khu vực phi chính thức.Dự báo thị trường lao động tốt, sẽ có nguồn cung tốt

Thị trường lao động (LĐ) Việt Nam hiện có nhiều chuyển biến rõ nét, chất lượng cung LĐ tăng lên, cơ cấu cầu LĐ chuyển dịch tích cực, thu nhập tiền lương được cải thiện, năng suất LĐ tăng…Tuy nhiên, chất lượng LĐ còn thấp, người LĐ khó đảm bảo được việc làm trước những tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy, để phát triển thị trường LĐ trong thời gian tới cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo thị trường LĐ. Tiền lương phải gắn với hiệu quả công việc

Dù đã nhiều lần cải cách tiền lương, nhưng mức lương của cán bộ, công chức, viên chức hiện còn thấp, cách tính lương còn bất cập. Thực trạng này đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách đề ra các giải pháp, trong đó chú trọng cải cách tiền lương gắn với hiệu quả công việc.


90% lao động nữ di cư khó tiếp cận an sinh xã hội

Lao động khu vực phi chính thức đóng góp tới 20% tổng GDP của cả nước, nhưng lực lượng lao động này, đặc biệt là phụ nữ di cư lại ít có cơ hội tiếp cận đầy đủ các chính sách an sinh xã hội để có cuộc sống bền vững.


Tìm cách thức và cơ chế tiền lương cho Việt Nam

Nhiều chuyên gia kinh tế, lao động-công đoàn hay đại diện hiệp hội doanh nghiệp đều cho rằng Đảng, Nhà nước cần nhanh chóng chuẩn bị cho việc cải cách chính sách tiền lương trong thời gian tới nhằm tạo ra động lực tăng năng suất lao động và sự tăng trưởng của kinh tế-xã hội đất nước.
Cầu lao động đến từ khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước

Nhận định này được đưa ra tại hội thảo khoa học quốc gia “Xu thế phát triển của lao động trong các loại hình doanh nghiệp Việt Nam” do Viện Công nhân và công đoàn (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) cùng Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch và đầu tư) tổ chức tại Hà Nội ngày 14/9/2017.

 


Tăng cường tự chủ về tiền lương cho khối DNNN

Chiều 25/11, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ  đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã khảo sát tại Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương.