GMT+7

môi trường kinh doanh


Doanh nghiệp châu Âu tự tin sẽ làm ăn tốt tại Việt Nam
Cập nhật ngày 07/11/2018

Kết quả khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh của EuroCham (BCI) cho thấy sự lạc quan của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu về hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trong quý 3. Khảo sát đã nhận được hơn 200 phản hồi từ đại diện các doanh nghiệp thành viên.