GMT+7

Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đã giao dịch phái sinh

(TDB) - Kể từ khi thị trường chứng khoán phái sinh (CKPS) khai trương (tháng 8/2017), lần đầu tiên các nhà đầu tư tổ chức của nước ngoài đã tham gia giao dịch.

 
Mô hình giao dịch chứng khoán phái sinh. Ảnh minh họa

Số liệu tổng kết của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, trong tháng 4/2018, chỉ số thị trường chứng khoán cơ sở biến động mạnh khiến giá các hợp đồng tương lai trên thị trường CKPS cũng biến động theo. Các hợp đồng tương lai kỳ hạn ngắn có tính thanh khoản cao, giá của hợp đồng tương lai biến động đồng đều so với chỉ số chứng khoán cơ sở VN30.

Đặc biệt, khi chỉ số VN30 Index bị sụt giảm hơn 100 điểm trong vòng 2 tuần cuối tháng 4, trên thị trường CKPS khối lượng giao dịch vẫn tăng và liên tục đạt kỷ lục mới. Cụ thể, ngày 27/4 đã có 63.706 hợp đồng được giao dịch, giá trị giao dịch danh nghĩa đạt 6.521 tỷ đồng, cao gấp 1,62 lần về số hợp đồng và cao gấp 1,66 lần về giá trị giao dịch so với kỷ lục lập trong tháng 3. Có thể khẳng định, thị trường CKPS đã từng bước phát huy được chức năng là công cụ để nhà đầu tư sử dụng nhằm phòng ngừa rủi ro khi thị trường chứng khoán cơ sở biến động.

Tổng khối lượng hợp đồng tương lai giao dịch trên thị trường CKPS trong tháng 4/2018 đạt 563.500 hợp đồng, tổng giá trị giao dịch theo mệnh giá đạt 61.884 tỷ đồng, tăng 8,44% về số hợp đồng và tăng 6,55% về giá trị giao dịch so với tháng ba. Bình quân khối lượng giao dịch đạt 29.658 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch theo quy mô danh nghĩa đạt 3.257 tỷ đồng/phiên, tăng 25,56% về hợp đồng và tăng 23,37% về giá trị giao dịch so với tháng ba. Khối lượng hợp đồng mở (OI) toàn thị trường tháng tư duy trì ổn định và đạt 8.315 hợp đồng.

Khối lượng tài khoản giao dịch phái sinh trong tháng tư được mở tiếp tục tăng 9,63% so với tháng ba, đạt 27.486 tài khoản. Hoạt động giao dịch CKPS vẫn tập trung chủ yếu ở nhóm các nhà đầu tư cá nhân trong nước (chiếm 98,31%), sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức trong nước rất khiêm tốn chỉ chiếm khoảng 0,43% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Trong tháng 4/2018, giao dịch CKPS của các nhà đầu tư cá nhân nước ngoài giảm so với tháng ba, đạt 1.957 hợp đồng, chiếm 0,17% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tuy nhiên, lần đầu tiên kể từ khi thị trường CKPS đưa vào vận hành, trong tháng tư đã xuất hiện giao dịch của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài với tổng số 189 hợp đồng được đã được giao dịch. Điều này cho thấy, sức hấp dẫn của thị trường CKPS Việt Nam đã thực sự thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, những vướng mắc mang tính kỹ thuật cản trở nhà đầu tư tổ chức nước ngoài tham gia thị trường CKPS Việt Nam đã và đang dần được tháo gỡ./.

 

Tags:
Tin khác

Bình luận

   

 

 

 

 

X
Nhấn vào để bình chọn