GMT+7

Phân tích

Giải cứu nông sản: Bao giờ mới đến hồi kết?

Trong những năm gần đây, câu chuyện “giải cứu nông sản” mỗi khi được mùa, rớt giá đã trở thành cụm từ quen thuộc đối với ngành nông nghiệp. Làm thế nào để câu chuyện này không bao giờ lặp lại đang là bài toán thu hút sự quan tâm của xã hội.


Định vị xu hướng phát triển của lao động trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tại Việt Nam đến năm 2030

DNNNN và DNNN là hai loại hình DN phân theo hình thức sở hữu ở nước ta đang diễn ra theo hướng đối lập nhau xét ở 3 tiêu chí định lượng: số lượng DN, tỷ trọng đóng góp vào GDP và số lao động làm việc. Cụ thể là DNNN đang trong xu hướng giảm về cả 3 tiêu chí nêu trên, trong khi DNNNN ngày càng gia tăng.