GMT+7

Quảng Ngãi huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(TDB) - Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2018, tỉnh Quảng Ngãi đã và đang đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy; cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Trong đó, toàn tỉnh tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, từng bước thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Những chuyển biến tích cực

Thực hiện nhiệm vụ năm 2018, tỉnh Quảng Ngãi chủ trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 3 nhiệm vụ đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổng sản phẩm GRDP 6 tháng đầu năm tăng 9,23% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,64%; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 15,33%; khu vực dịch vụ tăng 7,14%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng ước đạt khoảng 8.350 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 474,5 triệu USD, tăng 77% so với cùng kỳ. Tình hình thu hút đầu tư cũng đạt được nhiều kết quả khả quan. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, hoạt động vận tải tăng trưởng khá. Các dự án công nghiệp trọng điểm tại Khu kinh tế (KKT) Dung Quất đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đến nay đã tuyển dụng và đào tạo cho hơn 3.000 lao động, dự kiến nhà máy cán thép dài (giai đoạn 1) sẽ ra sản phẩm trong quý III/2018.


Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi trong buổi Hội nghị đánh giá PCI năm 2017 và giải pháp năm 2018

Hoạt động văn hóa, văn nghệ có bước phát triển; công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ; công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững. Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), năm 2018, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đưa thêm 19 xã nữa đạt chuẩn xã NTM và huyện Tư Nghĩa đạt huyện NTM. Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; tập trung chỉ đạo để tạo sự chuyển biến và đạt được mục tiêu theo từng nhóm xã; điều chỉnh, xây dựng mới cơ chế, chính sách có liên quan; phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn. Dự kiến đến hết tháng 6/2018, toàn tỉnh có 41 xã đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 12,08 tiêu chí/xã, còn 18 xã dưới 5 tiêu chí.

Song, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng gặp phải nhiều khó khăn, thách thức. Điều đó đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung triển khai các giải pháp hữu hiệu, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Không chỉ chú trọng các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ở lĩnh vực dịch vụ và nông nghiệp, địa phương còn quan tâm rà soát, điều chỉnh, ban hành các cơ chế, chính sách nhằm khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường các biện pháp thu, chi và quản lý ngân sách chặt chẽ. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, ưu tiên cho các dự án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân, gắn hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đặc biệt là giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng cần được tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

 Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển

Trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội, công tác huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển là một trong những giải pháp được UBND tỉnh đặc biệt chú trọng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển của tỉnh năm 2018 gần 4.260 tỷ đồng và đã phân khai kế hoạch vốn để các đơn vị triển khai thực hiện, cụ thể: nguồn cân đối ngân sách địa phương hơn 2.705 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách Trung ương hơn 1.554 tỷ đồng. Đến ngày 20/05/2018, giải ngân đạt khoảng 1.225,4 tỷ đồng, bằng 28,8% kế hoạch năm, trong đó vốn cân đối ngân sách địa phương 985,2 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương 240,2 tỷ đồng.

Ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay, bằng nhiều nguồn lực của ngân sách nhà nước, nguồn lực của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và nguồn lực trong nhân dân, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục bố trí vốn đầu tư nhiều dự án lớn để phát triển đô thị như: đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2); nâng cấp mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi – chợ Cầu; cầu Thạch Bích; đường Chu Văn An và khu dân cư; khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng (giai đoạn 1); khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng; kè và khu dân cư Nam sông Vệ; khu dân cư Yên Phú, Bầu Giang - cầu Mới, Tịnh Kỳ (giai đoạn 2); đầu tư đường trục chính phía Tây thị trấn La Hà; tuyến đường Đông thị trấn Mộ Đức, đường Võ Trung Thành (huyện Đức Phổ); các dự án tuyến đường trung tâm huyện Sơn Tịnh mới, đường trung tâm huyện Sơn Tây, Trà Bồng, Minh Long,...

Bên cạnh nguồn vốn đầu tư hạ tầng đô thị từ nguồn vốn ngân sách, tỉnh tăng cường thu hút đầu tư các khu dân cư, khu đô thị; hình thành các khu dân cư mới như: khu đô thị - dịch vụ VSIP, khu đô thị Ngọc Bảo Viên, khu dân cư Bắc Lê Lợi,... Đồng thời chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 8 khu dân cư với tổng diện tích quy hoạch là 57,8ha, tổng mức đầu tư 848,5 tỷ đồng; thống nhất cho nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch đối với 24 dự án khu dân cư trên địa bàn các huyện và thành phố Quảng Ngãi.

Về nguồn lực trong dân, đây là mục tiêu của các tổ chức tín dụng trong công tác huy động vốn để tạo thêm nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Chưa kể, thông qua nguồn nội lực này, hàng nghìn tỷ đồng đã được huy động để thực hiện các mô hình sản xuất giảm nghèo, làm giàu, xây dựng nhà ở, công trình, góp phần tạo diện mạo mới cho các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, nhằm phát huy hiệu quả công tác huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, Chính phủ cần sớm tạo điều kiện bố trí kịp thời nguồn vốn đầu tư hạ tầng, nhất là các dự án trọng điểm để tỉnh sớm hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng, khơi thông các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi tương xứng với tiềm năng. Về phía địa phương, tỉnh sẽ tăng cường triển khai rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 theo hướng loại bỏ các dự án đầu tư kém hiệu quả, đình, hoãn, giãn tiến độ các dự án không còn tính cấp bách, tập trung vốn và bổ sung các dự án trọng điểm, dự án cấp bách phát sinh theo yêu cầu. Tiếp tục khuyến khích mạnh mẽ đầu tư ngoài nhà nước để phát triển hạ tầng. Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn.

Mặt khác, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục huy động nguồn lực từ quỹ đất và nguồn lực xã hội để phát triển hạ tầng đô thị, nhất là dọc đường Mỹ Khê - Trà Khúc và đường bờ Nam sông Trà Khúc. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Quảng Ngãi và kết cấu hạ tầng đô thị cấp huyện. Kiểm tra đôn đốc thực hiện các dự án khu dân cư, đô thị; quản lý chất lượng các dự án bất động sản từ khâu quy hoạch, chủ trương đầu tư, thực hiện đầu tư và quản lý, vận hành các khu đô thị mới, chú trọng quản lý chất lượng đô thị. Quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng đô thị đã được phê duyệt. Gắn phát triển đô thị, quản lý, sử dụng đất với đầu tư xây dựng các công trình, dự án, nhất là dự án cầu Cửa Đại, nhằm đảm bảo sự phát triển đồng bộ, bền vững, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất.

Đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, du lịch, chợ,... theo quy hoạch. Trong đó, chú trọng việc hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án giao thông như: cảng Bến Đình, cầu Thạch Bích, vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án như cầu Cửa Đại, nâng cấp mở rộng đường Quảng Ngãi - chợ Chùa, cầu An Phú, đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh lên hạng I; đôn đốc các nhà thầu thi công hoàn thành dự án nâng cấp mở rộng QL1 (đoạn Dốc Sỏ - VSIP) trong tháng 7/2018. Khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư đối với tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn 2 sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp QL 24B, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cảng hàng không quốc tế Chu Lai.

Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, năm 2018, để thu hút tối đa nguồn lực đầu tư, Quảng Ngãi đã thực hiện một số cơ chế đặc biệt, cũng như tăng cường đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư khi đến với địa phương. Trong đó, với phương châm “đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp”, ngay từ đầu năm, tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; hàng tháng, tổ chức chương trình “cà phê doanh nhân”; hàng quý, tổ chức đối thoại doanh nghiệp; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, giảm thủ tục. Chủ động gặp gỡ, tiếp xúc nhà đầu tư; phối hợp với các doanh nghiêp đầu tư, kinh doanh hạ tầng và một số doanh nghiệp lớn xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư. Tổ chức làm việc với hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản (JBAV), Tổ chức xúc tiến thương mại đầu tư Hàn Quốc (KOTRA). Tham dự hội nghị “Gặp gỡ Hoa Kỳ 2018” tại Đà Nẵng và hội nghị “Gặp gỡ châu Âu” tại Hà Nội.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 49 dự án đầu tư trong nước, tăng 30 dự án so với cùng kỳ năm 2017, tổng số vốn đăng ký đạt 5.752 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 5/2018, toàn tỉnh có 485 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 227.916 tỷ đồng, trong đó có 234 dự án đã đi vào hoạt động. Ngoài ra, tính đến cuối tháng 5/2018, trên địa bàn tỉnh đã có 6.884 doanh nghiệp đăng ký mã số thuế và hiện có 4.514 doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng trong nửa đầu năm 2018 có 386 doanh nghiệp được thành lập, xấp xỉ cùng kỳ năm 2017. Dự kiến từ nay đến cuối năm, tỉnh Quảng Ngãi sẽ hoàn thành chỉ tiêu có thêm 1.000 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2018. Song song tăng số lượng dự án đầu tư vào KKT Dung Quất và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp so với năm 2017 nhằm góp phần tăng nguồn lực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Với mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư theo kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của VCCI. Tập trung cải thiện các chỉ số thành phần có kết quả đánh giá còn hạn chế như: tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng, gia nhập thị trường và đào tạo lao động. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính; cải thiện các chỉ số khởi sự kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp triển khai, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Đặc biệt, địa phương sẽ tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng ưu tiên hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là các dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông sản hữu cơ, thông qua việc xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Ngành Nông nghiệp tỉnh cần quan tâm đến công tác điều chỉnh, bổ sung Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trước mắt, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án Trang trại bò sữa Vinamilk; dự án chuỗi nông nghiệp công nghệ cao OFB; dự án sản xuất rau, củ, quả và dược liệu công nghệ cao tại Mộ Đức… sớm được triển khai.

Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế địa phương. Xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Kiến Tường

Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội, số tháng 7/2018


Tin khác

Bình luận

   

 

 

 

 

X
Nhấn vào để bình chọn