GMT+7

sử dụng hàng Việt Nam

Để công nhân được dùng hàng Việt
Cập nhật ngày 11/10/2018

Nỗ lực đáp ứng nhu cầu của công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp và chế xuất được cung ứng và sử dụng hàng hóa Việt Nam, đảm bảo chất lượng, giá cả ưu đãi, tổ chức Công đoàn đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hàng Việt đến với công nhân qua việc phối hợp với ngành Công Thương, các doanh nghiệp tổ chức các “Phiên chợ công nhân”, “Gian hàng giảm giá”…; ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động…