GMT+7

tăng trưởng kinh tế


Kinh tế tư nhân và FDI cần kết hợp mạnh mẽ, hiệu quả hơn
Cập nhật ngày 15/05/2018

Khu vực kinh tế tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là hai động lực mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam, vấn đề là phải làm thế nào để hai động lực này có sự kết hợp mạnh mẽ, hiệu quả với nhau để cùng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam.


Tập trung hoàn thành mục tiêu tăng trưởng
Cập nhật ngày 10/08/2018

Trong bối cảnh thuận lợi và thách thức đan xen, nền kinh tế nước ta trong hơn nửa đầu năm 2018 đã có những kết quả khả quan. Điều này cho thấy sự tập trung cao độ cho việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả hệ thống cơ quan điều hành, cũng như cộng đồng doanh nghiệp. Điều đáng nói là xu thế bứt phá ngày càng rõ nét.


Một năm bội thu về xuất khẩu
Cập nhật ngày 20/11/2018

Theo dự báo mới nhất của Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước năm 2018 có thể đạt 239 tỷ USD, vượt xa con số dự kiến là 214 tỷ USD đề ra từ đầu năm. Như vậy, đến thời điểm này có thể khẳng định đây là một năm Việt Nam bội thu với kết quả cao nhất từ trước đến nay về kinh ngạch xuất khẩu.Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Tiếp đà tăng trưởng
Cập nhật ngày 30/11/2018

2018 được dự báo là một năm thành công của nền kinh tế, trong đó có kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tính đến hết tháng 11, Việt Nam đã thu hút được gần 31 tỷ USD, gồm vốn đăng ký mới, vốn đăng ký tăng thêm và vốn mua cổ phần doanh nghiệp trong nước của nhà đầu tư nước ngoài. Một số dấu hiệu tích cực cho thấy hoạt động này sẽ tiếp đà tăng trưởng trong tháng cuối năm.