GMT+7

Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội số 152 (tháng 8/2018)

gồm những nội dung chủ yếu sau:

Tại Việt Nam, làn sóng khởi nghiệp đã và đang lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ. Nhằm thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi như chính sách thuế, chính sách tài chính hỗ trợ gián tiếp thông qua mô hình vườn ươm doanh nghiệp,… tuy nhiên, các doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn còn gặp không ít khó khăn. Bài viết “Doanh nghiệp khởi nghiệp: Từ góc nhìn thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thị Việt Nga phân tích chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại một số quốc gia, từ đó đưa ra khuyến nghị cho Việt Nam nhằm giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp phát huy được tiềm năng, trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Trong những năm qua, mặc dù chính quyền tỉnh Quảng Nam đã không ngừng nỗ lực trong việc mở cửa thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, song số lượng dự án đầu tư vào Tỉnh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của Tỉnh. Một trong những nguyên nhân cơ bản của vấn đề này được cho là công tác quảng bá hình ảnh của địa phương còn có những hạn chế nhất định nên chưa thu hút được sâu rộng các nhà đầu tư,... Tác giả Nguyễn Ngọc Thuyên với bài viết “Bàn về hoạt động marketing địa phương đối với thu hút FDI tại tỉnh Quảng Nam” sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.

Các trường đại học Việt Nam hiện nay đang trong xu hướng thực hiện tự chủ về tài chính nên việc xây dựng một hệ thống kế toán ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, hợp lý nhằm cung cấp thông tin kịp thời là cơ sở quan trọng để hoạch định chiến lược, ra quyết định phù hợp nhằm đứng vững trong môi trường hoạt động mới. Tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội hiện nay, việc xây dựng hệ thống thông tin kế toán theo định hướng mô hình hệ thống thông tin quản lý tổng thể (ERP) là cần thiết nhằm quản lý, thống nhất và toàn diện các hoạt động của Nhà trường trên cơ sở một dữ liệu dùng chung. Bài viết “Xây dựng hệ thống thông tin kế toán trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo hướng ứng dụng mô hình ERP” của tác giả Nguyễn Thị Thu Thuỷ bàn luận rõ hơn về vấn đề này.

Văn hóa doanh nghiệp là một trong những chủ đề được quan tâm nhiều trong các nghiên cứu về quản trị nói chung và quản trị doanh nghiệp nói riêng. Với dữ liệu được thu thập từ 134 nhân viên của 18 doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta được chọn để nghiên cứu, phân tích. “Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hoá doanh nghiệp đến cam kết của nhân viên đối với tổ chức” của tác giả Cao Viết Hiếu cho thấy, sự tham gia và khả năng thích ứng có liên quan đáng kể với cam kết, trong khi tính nhất quán và nhiệm vụ không tương quan với cam kết của nhân viên đối với tổ chức.

Việt Nam đi lên từ một nước có xuất phát điểm thấp và là nước đi sau, do vậy, việc học tập, đúc rút kinh nghiệm từ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (CCKTNN) từ những nước đi trước có ý nghĩa quan trọng. Bài viết “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại: Nhìn từ phong trào “Mỗi làng một sản phẩm” của Nhật Bản” của tác giả Trần Xuân Văn, Hoàng Minh Đức phân tích quá trình chuyển dịch CCKTNN theo hướng hiện đại của Nhật Bản thông qua phong trào điển hình “Mỗi làng một sản phẩm (OVOP)”, từ đó, rút ra những bài học về chuyển dịch CCKTNN theo hướng hiện đại cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Thực tế cho thấy, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp dược trong nước còn nhiều hạn chế nên thị trường dược phẩm nước ta còn phụ thuộc nhiều vào dược phẩm ngoại nhập. Trên cơ sở nghiên cứu về thực trạng hoạt động nhập khẩu dược phẩm của Việt Nam, bài viết “Thực trạng và giải pháp cho nhập khẩu dược phẩm của nước ta” của tác giả Võ Hoàng Nhân, Phạm Hùng Cường đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần quản lý tốt hơn hoạt động này vì lợi ích của người tiêu dùng.

Chuyên mục Thông tin kinh tế - xã hội gồm những thông tin về một số sự kiện kinh tế - xã hội nổi bật diễn ra trong tháng 8, thu hút sự quan tâm của dư luận như: Chương trình kết nối Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam, những triển vọng phát triển trong tương lai giữa hai nước Việt Nam và Xingapo,…

Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội trân trọng giới thiệu.

 

Tin khác

Bình luận

   

 

 

 

 

X
Nhấn vào để bình chọn