GMT+7

Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội số 153 (tháng 9/2018)

gồm những nội dung chủ yếu sau:

Trong 30 năm qua, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các nhà đầu tư đến từ khu vực ASEAN vào Việt Nam luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số dự án và tổng vốn đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, so với tiềm năng, giá trị vốn đầu tư của các nước ASEAN vào Việt Nam còn hạn chế, tăng trưởng vốn đầu tư chưa ổn định, mục đích đầu tư chủ yếu nhằm tận dụng những lợi thế truyền thống của Việt Nam. Bài viết “Phân tích thực trạng và nhân tố thu hút đầu tư trực tiếp từ các nước ASEAN vào Việt Nam” của tác giả Vũ Đức Tĩnh và Nguyễn Khắc Long phân tích thực trạng và các nhân tố thu hút FDI của ASEAN vào Việt Nam, từ đó đưa ra những khuyến nghị nhằm củng cố và tạo thêm các nhân tố tích cực trong thu hút FDI từ ASEAN trong bối cảnh Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Logistics ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đời sống dân cư cũng như toàn bộ hoạt động của nền kinh tế. Tuy nhiên, logistics ở Việt Nam hiện nay còn ở trình độ phát triển thấp, dưới tiềm năng cũng như chưa phát huy hết vai trò của nó như là hoạt động liên kết các chủ thể kinh tế, các hoạt động kinh tế trong hệ thống nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, phát triển logistics là vấn đề cấp bách đặt ra đối với các nhà hoạch định chính sách cũng như các doanh nghiệp. Tác giả Trần Thanh Tùng và Trần Mạnh Hưng với bài viết “Bàn về hướng phát triển logistics ở Việt Nam” sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.

Sau nhiều năm phát triển, marketing xanh đã đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, người tiêu dùng cũng như đóng góp quan trọng vào công tác bảo vệ môi trường toàn cầu. Tại Việt Nam, marketing xanh đã trở thành hướng đi mới cho các doanh nghiệp. Nghiên cứu “Thực hiện marketing xanh tại các doanh nghiệp Việt Nam: Cơ hội và thách thức” của tác giả Trần Minh Thu khái quát các vấn đề liên quan đến marketing xanh, những cơ hội, thách thức mà marketing xanh đem tới cho các doanh nghiệp Việt Nam. Qua đó, đề xuất một số gợi ý để các doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng marketing xanh hiệu quả, vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng vừa cân bằng với lợi ích của doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ môi trường và tạo lợi thế cạnh tranh.

Không thể phủ nhận vị trí và vai trò quan trọng của FDI trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cũng đã cho thấy FDI cũng có mặt trái nhất định, nếu không nói là những tiềm ẩn khó lường. Do vậy, cần thẳng thắn nhận diện rõ những mặt trái trong thu hút FDI thời gian qua. Đây được cho là nhiệm vụ quan trọng đối với nước ta và qua đó đưa ra những giải pháp phù hợp và hiệu quả hơn để FDI ngày càng góp phần quan trọng vào phát triển bền vững của đất nước nói chung, đảm bảo an ninh kinh tế nói riêng,... Bài viết “Thu hút FDI tại Việt Nam: thành tựu và hạn chế” của tác giả Nguyễn Văn Dũng bàn luận rõ hơn về vấn đề này.

Dệt may là ngành mà Việt Nam có nhiều lợi thế và trên thực tế cũng đã tạo ra sự phát triển khá nhanh, tạo được vị thế nhất định trên thị trường quốc tế. Để tiếp tục phát triển bền vững và cải thiện vị thế, nâng cao hiệu quả của mình, ngành dệt may Việt Nam cần tham gia sâu vào chuỗi giá trị của ngành một cách có cân nhắc. Muốn vậy, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần nhận thức đúng cấu trúc của chuỗi giá trị đang được “xanh hóa” của toàn ngành, đánh giá đúng thế mạnh và điều kiện khách quan cũng như chủ quan để tham gia sâu, có hiệu quả hơn vào chuỗi này. Tác giả Nguyễn Thu Hà với bài viết “Phân tích chuỗi giá trị xanh ngành dệt may và sự tham gia của ngành dệt may Việt Nam” phân tích cụ thể về lĩnh vực này.

Nhu cầu vay tiêu dùng ngày càng cao cùng với việc đẩy mạnh cho vay của các ngân hàng đang tạo điều kiện cho thị trường tín dụng tiêu dùng có tốc độ tăng trưởng vượt bậc. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, mảng tín dụng tiêu dùng đang phát đi những tín hiệu thiếu kiểm soát chặt chẽ, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro lớn cho các tổ chức tín dụng, các cơ quan quản lý cũng như các khách hàng. Bài viết “Tăng cường bảo vệ khách hàng phục vụ sự phát triển bền vững của thị trường tín dụng tiêu dùng” của tác giả Nguyễn Thị Minh bàn luân rõ hơn về vấn đề này.

Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đổi mới sáng tạo, bên cạnh các hình thức ưu đãi về vốn, đất đai, chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ, Nhà nước cần tạo ra các cơ chế, chính sách khuyến khích dưới hình thức ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới và sáng tạo. “Nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế cho DNNVV đổi mới và sáng tạo” của tác giả Nguyễn Thanh Nga và Đặng Thị Hậu chỉ ra rằng, kinh nghiệm của hầu hết các nước trên thế giới cho thấy, các chính sách này sẽ là tiền đề phát triển khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm không chỉ cho doanh nghiệp mà còn tác động tích cực tới quá trình phát triển của quốc gia.

Công nghệ blockchain, trong đó có tiền kỹ thuật số là công nghệ mới trên thế giới đang là một trong những xu hướng phát triển của phương tiện thanh toán tài chính, đòi hỏi có sự nghiên cứu thấu đáo. Việt Nam đang có cách tiếp cận phù hợp với hoàn cảnh để sớm có hành lang pháp lý và phản ứng khẩn trương và thích hợp. Tuy nhiên, hiện tại, tiền kỹ thuật số chưa được công nhận là một đơn vị thanh toán trong nền kinh tế Việt Nam, chính vì vậy, việc đầu tư tiền ảo là rất rủi ro cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Bài viết “Bàn về đồng tiền kỹ thuật số trên thế giới và tại Việt Nam” của tác giả Nguyễn Chi Mai bàn luận rõ hơn về vấn đề này.

Xuất khẩu đồng tiền quốc gia ra nước ngoài với mục tiêu tự do hóa đồng tiền quốc gia trên quy mô toàn cầu là một hoạt động kinh tế có tính chất tự nhiên trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Từ việc tìm hiểu kinh nghiệm của các quốc gia trong việc xuất khẩu đồng tiền nhằm nâng cao vị thế đồng tiền quốc gia, bài viết “Xuất khẩu đồng tiền quốc gia nhìn từ kinh nghiệm quốc tế” của tác giả Trần Xuân Hoàng đưa ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam khi thực hiện xuất khẩu Việt Nam đồng.

Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội trân trọng giới thiệu.

 

Tin khác

Bình luận

   

 

 

 

 

X
Nhấn vào để bình chọn