GMT+7

Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội số 149 (tháng 5/2018)

 gồm những nội dung chủ yếu sau:

Hiện tại, Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) ngày càng được nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới áp dụng hoặc cam kết áp dụng. Theo Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế, có tới 119/143 (chiếm tỷ lệ 83,2%) quốc gia và vùng lãnh thổ yêu cầu áp dụng IFRS. Tại Việt Nam, việc áp dụng IFRS trở thành yêu cầu khách quan, tất yếu trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là đối với cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, để có thể áp dụng IFRS, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những thách thức không nhỏ, đòi hỏi phải có lộ trình và giải pháp thích hợp trong thời gian tới. Bài viết “Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại các doanh nghiệp Việt Nam” của tác giả Đinh Trọng Thắng sẽ làm rõ hơn vấn đề này.

Phát triển bền vững luôn là mục tiêu hàng đầu của nước ta trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, doanh nghiệp ở nước ta cũng luôn phải hướng tới trách nhiệm bảo vệ môi trường nhiều hơn, coi trọng việc áp dụng công nghệ hiện đại không gây hại tới môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình,... Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát 118 doanh nghiệp đang triển khai marketing xanh tại Việt Nam, nghiên cứu “Giải pháp đẩy mạnh triển khai marketing xanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam” của tác giả Nguyễn Hoàng và Ngô Thanh Hà đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần đẩy mạnh việc triển khai marketing xanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Hiện nay, thuế tài sản được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới với nhiều tên gọi khác nhau với các hình thức chủ yếu như thuế bất động sản, thuế chuyển nhượng tài sản... Mỗi quốc gia tùy thuộc vào mục tiêu chính sách của mình sẽ có hệ thống chính sách thuế thu vào tài sản khác nhau và đối tượng chịu thuế tài sản phổ biến ở các nước thường là nhà và đất. Bài viết “Nghiên cứu đánh thuế tài sản tại một số quốc gia” của tác giả Nguyễn Thị Việt Nga tập trung nghiên cứu về xu hướng của các nước trong việc đánh thuế tài sản.

Trong những năm qua, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại một số địa phương như Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Nam... đã đạt một số kết quả nhất định như: giải quyết khó khăn về vốn, thị trường; hỗ trợ tham gia kế hoạch mua sắm, cung ứng dịch vụ công; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực… Từ những thành tựu của các địa phương nêu trên, Hà Tĩnh có thể tham khảo và vận dụng để phát triển DNNVV tại địa phương mình. Đó là tóm tắt nội dung bài viết “Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại một số địa phương và kinh nghiệm rút ra cho tỉnh Hà Tĩnh” của tác giả Nguyễn Thị Bích Loan và Hoàng Sĩ Nam.

 “Nghề cá” thường được hình dung như một lĩnh vực chủ yếu được thực hiện bởi nam giới. Tuy nhiên, phụ nữ có đóng góp tích cực vào một số khâu trong đánh bắt, đặc biệt trong việc chế biến, xử lý và bán sản phẩm sau đánh bắt, cũng như đảm bảo các khía cạnh về hậu cần tài chính của nghề cá. Nghiên cứu “Vai trò của phụ nữ trong phát triển nghề cá: Nghiên cứu tại cộng đồng dân cư ven biển xã Thạch Kim, tỉnh Hà Tĩnh” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Huyền và Phan Thị Phương Thảo tập trung vào vai trò của phụ nữ trong nghề cá tại cộng đồng dân cư ven biển này, qua đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực và vai trò của phụ nữ trong các hoạt động nghề cá tại cộng đồng dân cư ven biển.

Liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp được đánh giá là giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Ở Việt Nam, Nhà nước đã có chủ trương khuyến khích các trường đại học liên kết với doanh nghiệp để sinh viên sau khi được đào tạo đáp ứng được yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp... Bài viết “Bàn về mô hình liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội” của tác giả Nguyễn Ngọc Trung và Nguyễn Tuấn Anh phân tích mô hình liên kết giữa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và doanh nghiệp - một trong những mô hình liên kết được triển khai hiệu quả thời gian qua.

Chuyên trang  địa phương "Long An: Nét nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và triển vọng 2018 " với các bài viết phản ánh một số thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương này năm 2017 và triển vọng 2018 nhằm cung cấp thông tin cho bạn đọc một góc nhìn về Long An đang trên đà phát triển.

Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội trân trọng giới thiệu.

Tin khác

Bình luận

   

 

 

 

 

X
Nhấn vào để bình chọn