GMT+7

Thanh tra ngành Tài chính: Thực hiện 99.204 cuộc thanh tra, kiểm tra

(TDB) - Con số trên được công bố tại hội nghị cán bộ, công chức và tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Thanh tra Bộ Tài chính vừa được tổ chức.

Thanh tra ngành Tài chính: Thực hiện 99.204 cuộc thanh tra, kiểm tra

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QT

Năm 2017, Thanh tra Bộ Tài chính và thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện 99.204 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó, thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá đối với 120 doanh nghiệp); kiểm tra 899.794 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 13.813 vụ. 

Kết quả đã kiến nghị xử lý tài chính và xử phạt vi phạm hành chính là 58.056.941 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 3.752.768 triệu đồng; điều chỉnh giảm lỗ qua thanh tra, kiểm tra là 33.308.390 triệu đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước 14.642.935 triệu đồng.

Riêng Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai thanh tra, kiểm tra 35 cuộc; trong đó, 31 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2017 đã được phê duyệt; 01 cuộc kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ. Lưu hành 38 kết luận thanh tra, kiểm tra. 

Kết quả của 38 kết luận thanh tra, kiểm tra đã lưu hành kiến nghị xử lý về tài chính 5.351,899 tỷ đồng.

Qua thanh tra, đã kiến nghị yêu cầu rà soát đôn đốc thu hồi nợ thuế và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm; đưa ra các kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng, công tác khảo sát, thiết kế, dự toán, công tác đấu thầu và có các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; tăng cường phối hợp với Kho bạc Nhà nước để hướng dẫn, phối hợp trong việc xác nhận số liệu giải ngân, vốn dư cuối kỳ của các dự án sử dụng vốn đầu tư của ngành làm căn cứ quyết toán vốn đầu tư xây dựng hàng năm, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định...  

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng đã được lãnh đạo Thanh tra Bộ quan tâm, chỉ đạo sát sao; chú trọng phân loại, xử lý giải quyết kịp thời theo đúng quy trình, thủ tục...  

Công tác xử lý sau thanh tra cũng đã được quan tâm, chỉ đạo và đôn đốc xử lý quyết liệt, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Những kết luận có đầy đủ căn cứ, đúng pháp luật, được đôn đốc đơn vị được thanh, kiểm tra thực hiện ngay; những nội dung đơn vị còn có giải trình hoặc khiếu nại... được chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm chỉ đạo, ban hành các giải pháp và tổ chức thực hiện đồng bộ.  

Năm 2018, Thanh tra Bộ tài chính tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ, nhiệm vụ của ngành trong quản lý và điều hành tài chính ngân sách. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính 2018 đã được Bộ phê duyệt và những nhiệm vụ khác được giao. Tổ chức thực hiện tốt các quy định pháp luật về hoạt động thanh tra, kiểm tra; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và định hướng kế hoạch đối với các đơn vị thanh tra nội ngành; tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị trong ngành để đánh giá việc thực hiện pháp luật, quy trình, quy chế tại các đơn vị...

TQ

Theo: thanhtra.com.vn

Tin khác

Bình luận

   

 

 

 

 

X
Nhấn vào để bình chọn