GMT+7

Thời sự


Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cam kết về các trạm BOT và chất lượng công trình

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể khẳng định sẽ nghiêm túc triển khai quyết định của Thủ tướng, theo đó ngay trong năm 2018, toàn bộ các trạm thu phí trên Quốc lộ 1 sẽ thu phí tự động không dừng; đồng thời “đã tới lúc ngành GTVT cần xem chất lượng các công trình giao thông là yêu cầu hàng đầu chứ không chạy theo số lượng”.Tổng Bí thư: Lò nóng lên, muốn đứng ngoài cuộc cũng không được

Nói về phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nó rõ, “lò nóng lên thì không ai có thể đứng ngoài cuộc được và có muốn cũng không làm được, thế mới là thành công. Đó là, cái khó phải suy nghĩ lâu dài, chúng ta không đòi hỏi quá cao, miễn là phải đi từng bước vững chắc…”.