GMT+7

Thông báo về việc dừng xuất bản Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội

Kính gửi: Quý vị độc giả Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội

Ngày 08 tháng 11 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 44/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo quyết định này, Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội không nằm trong cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia.

Thực hiện Quyết định nêu trên, Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội thông báo tới quý vị độc giả về việc dừng xuất bản Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội kể từ ngày 01/01/2019. 

 

Hình ảnh chào tạm biệt đẹp nhất ý nghÄ©a 

Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý vị độc giả đã đồng hành cùng Tạp chí trong thời gian hơn 10 năm qua.

Kính chúc quý vị độc giả mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc! 

TẠP CHÍ THÔNG TIN VÀ DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI

Tags:
Tin khác

Bình luận