GMT+7

Thủ tướng Chính phủ


Những quyết sách nổi bật về kinh tế - xã hội của Chính phủ trong tháng 6/2018
Cập nhật ngày 25/06/2018

Đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài; Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam; Cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai; Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ trong tháng 6/2018.
Hơn 1200 đại diện doanh nghiệp tham dự Hội nghị DWEF ASEAN 2018
Cập nhật ngày 31/08/2018

Đây là chủ đề chính của Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam (VBS) 2018  sẽ được diễn ra ngày 13/9, tại Hà Nội.Hội nghị là sự kiện đặc biệt của nước chủ nhà Việt Nam do Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) chủ trì tổ chức trong khuôn khổ của Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 (Hội nghị WEF ASEAN 2018).