GMT+7

Tiền lương

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/7/2018

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ ngày 1/7/2018, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2018 đối với 8 đối tượng.


Cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội: Cần mạnh mẽ và toàn diện Bài 3: Bảo đảm đời sống người có công

Những năm gần đây, chính sách ưu đãi người có công liên tục được bổ sung, hoàn thiện, góp phần bảo đảm cho người có công và gia đình họ có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của xã hội. Việc cải cách chính sách ưu đãi người có công cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra, nhưng thực tế lại xuất hiện những vấn đề mới, nhiệm vụ mới cần quan tâm giải quyết.


Thiết kế lại toàn bộ hệ thống thang, bảng lương

Đề án được nghiên cứu toàn diện, cả về hệ thống bảng lương, về sắp xếp lại các chế độ phụ cấp... Về cơ chế lần này sẽ có nhiều điểm mới, phân cấp phân quyền cho các bộ, ngành, địa phương, Đề án cũng sẽ tính toán lại việc trả lương cán bộ, công chức, viên chức gắn với hiệu quả công việc


Cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội: Cần mạnh mẽ và toàn diện

LTS: Với mục tiêu bảo đảm công bằng, an sinh xã hội, 10 năm qua, Kết luận 20-KL/TƯ ngày 28-1-2008 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công” đã được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao mức sống của các đối tượng này. Tuy nhiên, đến nay thực tế đã bộc lộ những bất cập, đòi hỏi phải có cải cách mạnh mẽ và toàn diện hơn.


Cải cách chính sách tiền lương đáp ứng đúng nguyện vọng giáo viên

Chính sách tiền lương cho nhà giáo là vấn đề đang thu hút sự quan tâm lớn của xã hội, đặc biệt là giáo giới. Mới đây, đề xuất “Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp” đã được đưa ra khỏi dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi.Cải cách lương nên theo nguyên tắc thị trường?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang đề xuất quy định mới về nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương nhằm giảm dần và tiến tới bãi bỏ can thiệp (không ban hành nguyên tắc) của Nhà nước vào xây dựng thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.Bảo đảm việc tăng lương cho người lao động

Theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 25-1-2018, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng 6,5% (đạt mức 3.980.000 đồng/tháng ở vùng I, 3.530.000 đồng/tháng ở vùng II, 3.090.000 đồng/tháng ở vùng III, 2.760.000 đồng/tháng ở vùng IV). Đồng hành cùng người lao động, các cấp công đoàn Thủ đô đang tăng cường giám sát việc tăng lương tối thiểu vùng, bảo vệ quyền lợi người lao động...


Tiền lương phải gắn với hiệu quả công việc

Dù đã nhiều lần cải cách tiền lương, nhưng mức lương của cán bộ, công chức, viên chức hiện còn thấp, cách tính lương còn bất cập. Thực trạng này đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách đề ra các giải pháp, trong đó chú trọng cải cách tiền lương gắn với hiệu quả công việc.


Tìm cách thức và cơ chế tiền lương cho Việt Nam

Nhiều chuyên gia kinh tế, lao động-công đoàn hay đại diện hiệp hội doanh nghiệp đều cho rằng Đảng, Nhà nước cần nhanh chóng chuẩn bị cho việc cải cách chính sách tiền lương trong thời gian tới nhằm tạo ra động lực tăng năng suất lao động và sự tăng trưởng của kinh tế-xã hội đất nước.Tăng cường tự chủ về tiền lương cho khối DNNN

Chiều 25/11, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ  đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã khảo sát tại Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương.