GMT+7

Tổng bí thư yêu cầu 'tạo được sự đột phá' trong cải cách tiền lương

(TDB) - Chính sách tiền lương phức tạp, mang nặng tính bình quân, cào bằng. Quá nhiều loại phụ cấp, khoản thu nhập ngoài lương làm phát sinh nhiều bất hợp lý. Nhiều địa phương dư nguồn mà không được chi lương cao hơn… Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra những bất cập cần khắc phục khi cải cách tiền lương...

Tổng bí thư yêu cầu 'tạo được sự đột phá' trong cải cách tiền lương - Ảnh 1 

Tổng Bí thư phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khoá XII sáng 7/5 (ảnh: TTXVN)

Nói về đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN tại hội nghị TƯ 7 khai mạc sáng 7/5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, chính sách tiền lương là một bộ phận rất quan trọng, có quan hệ chặt chẽ với các chính sách khác trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội.

Nhiều địa phương còn dư nguồn nhưng không được chi lương cao hơn

Đây cũng là vấn đề liên quan trực tiếp đến các cân đối lớn của nền kinh tế, thị trường lao động và đời sống của người hưởng lương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tổng bí thư cho biết nước ta đã trải qua 4 lần cải cách chính sách tiền lương, vào các năm 1960, 1985, 1993 và 2003. Tiền lương trong khu vực công đã từng bước được cải thiện, nhất là ở những vùng và lĩnh vực đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao đời sống của người hưởng lương; tiền lương trong khu vực DN từng bước được hoàn thiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Quy định mức lương bằng mức lương cơ sở (hiện là 1,3 triệu đồng/tháng) nhân với hệ số đã không thể hiện rõ giá trị thực của tiền lương. Có quá nhiều loại phụ cấp, nhiều khoản thu nhập ngoài lương do nhiều cơ quan quyết định, bằng nhiều văn bản quy định khác nhau, làm phát sinh nhiều bất hợp lý, không thể hiện rõ thứ bậc hành chính trong hoạt động công vụ; chưa động viên được người có chuyên môn, nghiệp vụ, năng suất lao động cao.

Tổng bí thư nêu rõ, tiền lương cơ bản của khu vực công thấp hơn khu vực doanh nghiệp, chưa bảo đảm nhu cầu thiết yếu của đời sống và chưa phải là nguồn thu nhập chính của nhiều người hưởng lương. Việc thực hiện xã hội hoá và điều chỉnh giá phí dịch vụ công theo cơ chế thị trường trong nhiều lĩnh vực còn chậm. Nhiều địa phương còn dư nguồn cải cách tiền lương nhưng không được chi lương cao hơn.

Tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp chưa phản ánh đúng quan hệ phân phối theo lao động trong nền kinh tế thị trường, chưa tạo được động lực nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Việc Nhà nước quy định một số nguyên tắc về xây dựng thang, bảng lương đã can thiệp quá sâu vào quyền tự chủ tiền lương của doanh nghiệp; chưa phát huy được vai trò, tác dụng của cơ chế thương lượng, định đoạt tiền lương giữa người sử dụng lao động và người lao động trong quan hệ lao động.

Cơ chế quản lý tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước chưa thực sự gắn tiền lương của người lao động với năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

"Vì vậy, đã đến lúc chúng ta phải tiến hành cải cách một cách cơ bản chính sách tiền lương để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng bí thư yêu cầu 'tạo được sự đột phá' trong cải cách tiền lương - Ảnh 2

Tổng bí thư nhấn mạnh "Trung ương cần thống nhất nhận thức về sự cần thiết, cấp bách và tính khả thi của việc tiến hành cải cách chính sách tiền lương trong bối cảnh hiện nay"

Thực sự tạo đột phá

Tổng bí thư đề nghị hội nghị nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sâu sắc, toàn diện các nội dung, vấn đề nêu trong Đề án và dự thảo Nghị quyết của TƯ. Trong đó, chú ý đánh giá khách quan, khoa học về tình hình và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; phân tích, dự báo bối cảnh tiến hành cải cách lần này, thấy hết những khó khăn, thách thức cũng như thời cơ, thuận lợi mới.

Theo Tổng bí thư, những kết quả tích cực, khá toàn diện của việc triển khai thực hiện các kết luận của hội nghị TƯ 5, TƯ 7 khoá 11 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, việc triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 6 khoá 12 về tinh gọn bộ máy là những tiền đề rất căn bản để cải cách tiền lương. "Trung ương cần thống nhất nhận thức về sự cần thiết, cấp bách và tính khả thi của việc tiến hành cải cách chính sách tiền lương trong bối cảnh hiện nay. Xác định rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn; những chính sách, biện pháp, nhất là nội dung có tính đột phá, khả thi cao để sớm khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay, bảo đảm cho cải cách tiền lương lần này thực sự tạo được sự đột phá trong chế độ phân phối, tạo động lực cho người lao động và nền kinh tế nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh...", Tổng bí thư nhấn mạnh.

GIANG ĐÔNG

Theo: Báo Điện tử Dân Sinh

Tags:
Tin khác

Bình luận

   

 

 

 

 

X
Nhấn vào để bình chọn