GMT+7

TP.HCM
806,5 triệu USD vốn FDI đổ vào bất động sản
Cập nhật ngày 30/05/2018

Theo Tổng cục Thống kê, nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hoạt động kinh doanh bất động sản trong 5 tháng đầu năm đạt 806,5 triệu USD.