GMT+7

Triển vọng ngành xây dựng: Vì đâu doanh nghiệp nhà nước lạc quan hơn các khu vực còn lại?

(TDB) - Có đến 53,1% doanh nghiệp nhà nước đánh giá tình hình kinh doanh quý II/2018 khả quan hơn quý I/2018. Dự báo quý III/2018 tỷ lệ này là 60,2%, cao hơn mức bình quân chung toàn ngành. 

Triển vọng ngành xây dựng: Vì đâu doanh nghiệp nhà nước lạc quan hơn các khu vực còn lại?

Tổng Cục Thống kê vừa công bố kết quả điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng quý II và quý III/2018 với mẫu khảo sát trên 5.300 doanh nghiệp, ở 63 tỉnh thành phố. Tỷ lệ doanh nghiệp trả lời đạt gần 90%.

Doanh nghiệp nhà nước đánh giá tình hình kinh doanh khả quan hơn

Kết quả khảo sát cho thấy, về tình hình sản xuất kinh doanh quý II/2018 so với quý I/2018 có 24,2% doanh nghiệp đánh giá thuận lợi hơn và 36,4% doanh nghiệp đánh giá ổn định; có 38,6% doanh nghiệp cho rằng sản xuất kinh doanh khó khăn hơn.

Dự báo quý III/2018 so với quý II/2018 có 22,6% doanh nghiệp đánh giá thuận lợi hơn và 34,7% doanh nghiệp ổn định; có 39,6% doanh nghiệp nhận định tình hình khó khăn hơn.

Điểm đặc biệt rằng, khu vực doanh nghiệp nhà nước đánh giá tình hình khả quan hơn khi quý II/2018 có 53,1% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn và giữ ổn định so với quý I/2018 (20,4% thuận lợi hơn và 32,7% ổn định); dự báo quý III/2018 so với quý II/2018 tỷ lệ này là 60,2%, cao hơn mức bình quân chung toàn ngành.

Các khu vực còn lại không lạc quan như khu vực doanh nghiệp qhà nước khi tỷ lệ này giảm từ 61,1% quý II/2018 xuống 57,4% quý III/2018 ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và từ 57,7% xuống 56,1% khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Khu vực doanh nghiệp FDI).

Chi phí hoạt động cao và chi phí nguyên vật liệu tăng ở DNNN

Về chi phí hoạt động xây dựng, đánh giá tổng chi phí trên một đơn vị sản phẩm trong quý II/2018 so với quý I/2018 có 29% doanh nghiệp ổn định và 17,3% doanh nghiệp dự báo giảm; có 53,7% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí sản xuất tăng.

Dự báo tổng chi phí hoạt động xây dựng quý III/2018 khả quan hơn khi có 48,6% doanh nghiệp dự báo giữ ổn định và giảm so với quý II/2018, trong đó có 51,4% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí sản xuất tăng.

Xét theo khu vực, 54,6% doanh nghiệp thuộc khu vực FDI dự báo tổng chi phí giữ ổn định và giảm trong quý III/2018; khu vực ngoài nhà nước với 31,4% doanh nghiệp giữ ổn định và 16,9% doanh nghiệp giảm; khu vực doanh nghiệp nhà nước là 24,5% doanh nghiệp giữ ổn định và 11,2% doanh nghiệp dự báo giảm.

Về chi phí nguyên vật liệu, trong quý II/2018, chi phí nguyên, vật liệu xây dựng trên một đơn vị sản phẩm trong tổng chi phí chiếm tỷ trọng cao nhất với 48,4%. Tuy nhiên, đối với khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tỷ lệ này là 50,2%; khu vực doanh nghiệp Nhà nước là 42,2%; khu vực doanh nghiệp FDI là 35,8%.

Nhận định chi phí nguyên, vật liệu xây dựng trên một đơn vị sản phẩm quý II/2018 so với quý I/2018 có 29,9% doanh nghiệp cho rằng ổn định và 16,7% doanh nghiệp cho rằng giảm. Trong đó, khu vực doanh nghiệp FDI với 61,8% doanh nghiệp cho rằng chi phí nguyên liệu, vật liệu trên một đơn vị sản phẩm giữ ổn định hoặc giảm; tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 45,2%; khu vực doanh nghiệp Nhà nước có tỷ lệ thấp nhất là 38,8%.

Dự báo chi phí nguyên, vật liệu trên một đơn vị sản phẩm quý III/2018 so với quý II/2018 khả quan hơn với 32,4% doanh nghiệp nhận định chi phí ổn định và 16,4% giảm; tỷ lệ doanh nghiệp tăng chi phí nguyên, vật liệu xây dựng là 51,2%. Trong đó, dự báo chi phí nguyên vật liệu quý III ổn định và giảm ở khu vực doanh nghiệp FDI là 57,5%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 48,2%; khu vực doanh nghiệp nhà nước là 37,8%.

Hồng Quân

Theo: BIzLIVE.vn

Tin khác

Bình luận

   

 

 

 

 

X
Nhấn vào để bình chọn