GMT+7

Trung Quốc

Thanh Hóa: “Nóng” xuất khẩu lao động chui
Cập nhật ngày 26/03/2018

Mặc dù các cấp chính quyền, các ngành tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng thời xử lý nghiêm những đối tượng tổ chức, lôi kéo công dân đi lao động trái phép ở Trung Quốc, nhưng cứ sau Tết Nguyên đán tình trạng công dân đi lao động trái phép ở Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa lại “nóng”.Tỷ giá tăng do sức ép từ căng thẳng thương mại Mỹ- Trung
Cập nhật ngày 31/07/2018

Theo nhận định, mặc dù tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng có diễn biến tăng do sức ép từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Tuy nhiên, do Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời có giải pháp điều chỉnh, kết hợp với các yếu tố vỹ mô tích cực nên cung-cầu ngoại tệ ổn định, thanh khoản ngoại tệ trên thị trường được đảm bảo.