GMT+7

trường học


Nói "không" với thực phẩm bẩn trong trường học
Cập nhật ngày 04/05/2018

Là địa phương có quy mô học sinh lớn nhất cả nước, với hơn 1,8 triệu học sinh, trong đó tỷ lệ học sinh ăn bán trú tại trường lớn, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm là nhiệm vụ được ngành Giáo dục - Đào tạo Thủ đô đặc biệt coi trọng.


Ngành Giáo dục Nam Phi có khiếu nại tham nhũng cao nhất
Cập nhật ngày 10/08/2018

Nội dung khiếu nại đa dạng, từ tham ô quỹ trường học cho tới các giáo viên gạ gẫm tình dục từ học viên để đổi lấy điểm số. Theo một báo cáo của cơ quan giám sát tham nhũng Corruption Watch (CW), ngành Giáo dục Nam Phi đang có xu hướng gia tăng tham nhũng.


Khởi nghiệp trong trường học: Rào cản kinh phí
Cập nhật ngày 21/12/2018

Câu chuyện khởi nghiệp sớm không còn quá xa lạ với nhiều sinh viên, nhất là từ khi Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 30-10-2017, được triển khai. Hơn một năm qua, tinh thần khởi nghiệp đã được xới xáo không chỉ ở trường đại học mà còn cả ở trường phổ thông, song từ ý tưởng đến hiện thực là một chặng đường dài với nhiều rào cản, rõ nhất là vấn đề kinh phí.